Kurs specjalistyczny z zakresu techniki strzałowej dla osób kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowego zakładu górniczego
KURS DLA KIEROWNIKÓW STRZELANIA DŁUGIMI OTWORAMI
KURS DLA KIEROWNIKÓW DZIAŁU TECHNIKI STRZAŁOWEJ
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
Kurs dla Społecznych Inspektorów Pracy
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Szkolenie z zakresu stosowania czynników chemicznych w zakładzie pracy
Szkolenia operatorów maszyn
Opracowania
Nadzory i audyty BHP
Grupa Ek's Polska
Certyfikaty i decyzje

CERTYFIKATY
Certyfikat członkowstwa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

DYPLOMY
XIII Plebiscyt Gospodarczy "Muflony 2010" – Wyróżnienie w kategorii Najlepszy Produkt i Usługa
XVI Plebiscyt Gospodarczy "Muflony 2013" – Zajęcie III Miejsca w kategorii Najlepsza Mikro i Mała FirmaWAŻNE DECYZJE
•    Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, zatwierdzająca programy szkoleń okresowych w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego na stanowiskach robotniczych:
- strzałowy
- wydawca środków strzałowych
- spawacz

•    Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, zatwierdzająca programy szkoleń okresowych w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego na stanowiskach robotniczych:
-    elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV
-    elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV

•    Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, zatwierdzająca programy szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego na stanowiskach
-    strzałowy
-    wydawca środków strzałowych
-    spawacz
-    elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV
-    elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV

•    Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, zatwierdzająca programy szkoleń okresowych w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, wykonujących czynności specjalistyczne na stanowisku:
-    górnik strzałowy
-    wydawca środków strzałowych
-    sygnalista szybowy
-    maszynista maszyn wyciągowych
-    rewident urządzeń wyciągowych
-    operator samojezdnych maszyn przodkowych i maszyn do robót strzałowych
-    rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa
-    spawacz
-    elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV
-    elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV

•    Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, zatwierdzająca program szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla osób kierownictwa i dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali.

•    Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, zatwierdzająca program szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla osób kierownictwa i dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

•    Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, zatwierdzająca program szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla osób kierownictwa i dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali.

•    Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, zatwierdzająca program podstawowego kursu specjalistycznego techniki strzałowej w zakresie metod strzelania w odkrywkowych zakładach górniczych.

•    Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, zatwierdzająca program podstawowego kursu specjalistycznego wydawcy środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych.

•    Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, zatwierdzająca program kursu specjalistycznego dla spawaczy z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

•    Potwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia szkoleń dla operatorów maszyn do produkcji sortowania i uszlachetniania kruszyw w zakresie III klasy uprawnień, wydane przez Centrum Koordynacji i Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

•    Potwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia szkoleń dla operatorów maszyn do produkcji sortowania i uszlachetniania kruszyw w zakresie II klasy uprawnień, wydane przez Centrum Koordynacji i Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

•    Zatwierdzenie przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 

Jesteśmy członkiem:

 

     

 

Grupa Ek's Polska

  Siedziba firmy:
ul. Kossaka 38, 58-370 Boguszów Gorce

Biuro:
ul.Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych

  tel./fax: 074/844 19 81
telefon: 074/844 19 82

  e-mail: grupaekspolska@interia.pl

Grupa Ek's © 2014
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl