Kurs specjalistyczny z zakresu techniki strzałowej dla osób kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowego zakładu górniczego
KURS DLA KIEROWNIKÓW STRZELANIA DŁUGIMI OTWORAMI
KURS DLA KIEROWNIKÓW DZIAŁU TECHNIKI STRZAŁOWEJ
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
Kurs dla Społecznych Inspektorów Pracy
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Szkolenie z zakresu stosowania czynników chemicznych w zakładzie pracy
Szkolenia operatorów maszyn
Opracowania
Nadzory i audyty BHP
Grupa Ek's Polska
Strona główna

Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Swoją działalność szkoleniową i doradczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzimy od 2000r.


Priorytetem naszej działalności jest dążenie do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów poprzez nieustanne podnoszenie jakości świadczonych usług w zakresie bhp oraz podwyższanie kwalifikacji i umiejętności naszych pracowników.

Naszą dodatkową zaletą jest posiadanie wyspecjalizowanej kadry wykładowców, mających odpowiednie przygotowanie dydaktyczne i wysokie kwalifikacje zawodowe ugruntowane wiedzą praktyczną oraz znających specyfikę odkrywkowych zakładów górniczych.

W latach 2009 - 2011 zrealizowaliśmy projekt finansowany przez Unię Europejską, którego celem było przedłużenie, nawet o dwadzieścia lat, okresu aktywności zawodowej osób zatrudnionych w odkrywkowych zakładach górniczych, położonych na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez uzyskanie kwalifikacji uprawniających do wykonywania pracy na stanowiskach: "strzałowy", "wydawca materiałów wybuchowych" oraz "operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw w zakresie III klasy uprawnień". W ramach projektu zostało przeszkolonych i nabyło kwalifikacje zawodowe 160 osób.

Z naszych usług korzysta wiele zakładów w województwie dolnośląskim, w tym również odkrywkowe i podziemne zakłady górnicze.

Uhonorowaniem naszej pracy było otrzymane w 2011r. wyróżnienie w XIII Plebiscycie Gospodarczym "Muflony 2010" w kategorii Najlepszy Produkt i Usługa oraz w 2014r. zajęcie III miejsca w XVI Plebiscycie Gospodarczym "Muflony 2013" w kategorii Najlepsza Mikro i Mała Firma.

Jesteśmy członkiem:

 

     

 

Grupa Ek's Polska

  Siedziba firmy:
ul. Kossaka 38, 58-370 Boguszów Gorce

Biuro:
ul.Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych

  tel./fax: 074/844 19 81
telefon: 074/844 19 82

  e-mail: grupaekspolska@interia.pl

Grupa Ek's © 2014
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl