Kurs specjalistyczny z zakresu techniki strzałowej dla osób kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowego zakładu górniczego
KURS DLA KIEROWNIKÓW STRZELANIA DŁUGIMI OTWORAMI
KURS DLA KIEROWNIKÓW DZIAŁU TECHNIKI STRZAŁOWEJ
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
Kurs dla Społecznych Inspektorów Pracy
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Szkolenie z zakresu stosowania czynników chemicznych w zakładzie pracy
Szkolenia operatorów maszyn
Opracowania
Nadzory i audyty BHP
Grupa Ek's Polska
Oferta

Zakres działalności naszej firmy obejmuje:

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Szkolenie wstępne ogólne bhp
  • Szkolenie okresowe bhp dla:

pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

pracowników administracyjno – biurowych

pracowników inżynieryjno – technicznych

pracodawców i osób kierujących pracownikami

pracowników służby BHP

pracodawców wykonujących zadania służby BHP

  • Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

                        

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

  • Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe

Podstawowy kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania w odkrywkowych zakładach górniczych

Podstawowy kurs specjalistyczny wydawcy środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych

  • Kurs spawacza w ruchu podziemnych zakładów górniczych

Kurs specjalistyczny dla spawaczy z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

  • Kurs operatorów przenośników taśmowych.

     

             

Inne kursy, seminaria, szkolenia

Kurs dla Społecznych Inspektorów Pracy

Seminarium „PIP w zakładzie prac – przygotowanie zakładu do kontroli”

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Szkolenie z zakresu stosowania czynników chemicznych w zakładzie pracy

 

Opracowania

Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Programy szkoleń bhp

Instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy

Dokumenty bezpieczeństwa dla podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych

Plany ruchu dla podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych

Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi odpadami niż niebezpieczne

Oceny wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń (minimalne wymagania)

Dokumentacje powypadkowe

Nadzory bhp

Audyty BHP

Jesteśmy członkiem:

 

     

 

Grupa Ek's Polska

  Siedziba firmy:
ul. Kossaka 38, 58-370 Boguszów Gorce

Biuro:
ul.Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych

  tel./fax: 074/844 19 81
telefon: 074/844 19 82

  e-mail: grupaekspolska@interia.pl

Grupa Ek's © 2014
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl